MAXLAW / kataster nehnuteľností
Ponuka služieb
Kontakt
MaxLaw, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
maxlaw@maxlaw.sk

kataster nehnuteľností

  • komplexný právny servis a poradenstvo pri prevococh nehnuteľností,
  • zastupovanie v katastrálnom konaní.