MAXLAW / obchodný register
Ponuka služieb
Kontakt
MaxLaw, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
maxlaw@maxlaw.sk

obchodný register

  • spracovávanie korporátnej dokumentácie, zabezpečovanie zápisov do Obchodného registra Slovenskej republiky, 
  • právne poradenstvo k úprave vnútorných pomerov v družstvách a obchodných spoločnostiach, 
  • prevod obchodých podielov, 
  • úpravy základného imania, 
  • zmeny sídla, 
  • zlúčenia, likvidácie, zmeny v štatutárnych orgánoch, 
  • zmeny právnej formy alebo akékoľvek ďalšie prvozápisy, 
  • zmeny zapísaných údajov alebo výmazy zapísaných údajov v Obchodnom registri Slovenskej republiky