MAXLAW / zastupovanie pred súdnymi a rozhodcovskými orgánmi
Ponuka služieb
Kontakt
MaxLaw, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
maxlaw@maxlaw.sk

zastupovanie pred súdnymi a rozhodcovskými orgánmi

  • komplexné právne poradenstvo ohľadom prebiehajúcich súdnych a rozhodcovských konaní, 
  • právny rozbor podkladov pre účely uplatnenia nárokov v súdnom alebo rozhodcovskom konaní, 
  • právna analýza podkladov pre účely prevencie súdnych a rozhodcovských konaní, 
  • spracovávanie žalobnývh návrhov, odporov, odvolaní, návrhov na vykonanie dôkazov a akýchkoľvek ďalších podaní v súdnych a rozhodcovských konaniach, 
  • komplexné zastupovanie klienta na pojednávaniach v súdnych alebo rozhodcovských konaniach.