MAXLAW / zmluvný servis
Ponuka služieb
Kontakt
MaxLaw, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
maxlaw@maxlaw.sk

zmluvný servis

  • vypracovávanie a pripomienkovanie zmluvných návrhov, 
  • právne poradenstvo a zastupovanie pri obchodných rokovaniach, 
  • právna anaýza zmluvných podmienok atď.